Business continuity

De functionaliteiten die ondersteund worden door externe eGezondheidsdiensten en waarover een apotheker minstens moet kunnen beschikken om zijn opdracht correct te kunnen uitvoeren, werden goedgekeurd door de apothekersverenigingen. Voor elke functionaliteit werden maatregelen genomen om de continuïteit ervan te waarborgen indien bepaalde externe eGezondheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Deze maatregelen worden hieronder per functionaliteit beschreven.

Authenticatie bij inloggen

Om de authenticatie van de apothekers te verzekeren in geval van onderbreking van de diensten van het eHealth-platform, schakelt het eHealth-platform zijn derde datacenter in voor zijn dienst session management (Secure Token Service), aan de hand waarvan een authenticatie-token gegenereerd wordt. Wanneer een apotheker inlogt op externe eGezondheidsdiensten, kan hij zich dan op een normale manier authentiseren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart en de bijbehorende pincode. U vindt hier meer informatie over de noodprocedure voor authenticatie.

Indien het gebruik van dit authenticatiemiddel echter niet mogelijk blijkt, heeft de apotheker de mogelijkheid om zich te authentiseren aan de hand van zijn eHealth-keystore (certificaat) en het bijbehorende paswoord. Meer informatie over deze fallback-authenticatieprocedure vindt u hier.

De verzekerbaarheidsstatus van een patiënt raadplegen

Indien problemen gedetecteerd worden bij het raadplegen van de verzekerbaarheid, dan wordt de noodprocedure van het eHealth-platform ingezet zodat de dienst overschakelt naar het derde datacenter en de elektronische raadpleging van de verzekerbaarheid tevens rechtstreeks via het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen geactiveerd wordt, zonder impact voor de gebruiker. Meer informatie over deze noodprocedure inzake verzekerbaarheid vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de verzekerbaarheidsstatus van een patiënt nog steeds niet lukt ondanks de activering van de noodprocedure, dan hangt alles af van de patiënt die zich bij de apotheek aanbiedt. Gaat het om een regelmatige patiënt, van wie de verzekerbaarheidsgegevens recent (minder dan 30 dagen geleden) door de apotheker elektronisch geraadpleegd werden, dan beschikt de apotheker over alle vereiste informatie en de betalingswaarborg in zijn eigen software. Is dat niet het geval, dan heeft de apotheker twee opties: ofwel heeft hij vertrouwen in de informatie die de (gekende) patiënt geeft over zijn verzekerbaarheidstoestand, ofwel, bij twijfel, rekent hij de volle prijs aan en geeft hij een formulier Bijlage 30 mee aan de patiënt, die daarmee een terugbetaling kan verkrijgen via zijn ziekenfonds.

Raadplegen van de gegevens van het lid (MemberData)

Indien het niet mogelijk is de gegevens van een patiënt te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan deze informatie rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. U vindt hier meer informatie over de ‘noodprocedure MemberData’.

Indien de elektronische raadpleging van de gegevens van het lid ook niet mogelijk is via de ‘noodprocedure’, dan dient de apotheker de geldende RIZIV-reglementering inzake ‘papieren stroom’ toe te passen.

Raadplegen van de akkoorden m.b.t. “hoofdstuk IV”

Indien de elektronische raadpleging van het akkoord “hoofdstuk IV” niet mogelijk is via het eHealth-platform, kan deze informatie rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. U vindt hier meer informatie over de ‘noodprocedure raadpleging Hoofdstuk IV”.

Indien de elektronische raadpleging van het akkoord “Hoofdstuk IV” ook niet mogelijk is via de noodprocedure, moet de apotheker zich baseren op de historiek die beschikbaar is in zijn software of op de informatie die meegedeeld wordt door de patiënt.

Beschikken over een voorschrift

Indien problemen gedetecteerd worden bij het ophalen van een elektronisch voorschrift op Recip-e, dan wordt de noodprocedure van het eHealth-platform ingezet zodat de dienst overschakelt naar het derde datacenter, zonder impact voor de gebruiker. Indien de problemen aanhouden ondanks de noodprocedure, dan kunnen de elektronische voorschriften rechtsgeldig worden uitgevoerd met toepassing van de derdebetalersregeling op basis van een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift. Het papieren bewijs vermeldt de RID. De patiënt overhandigt dit papieren bewijs aan de apotheker. De apotheker mag niet vergeten dit papieren bewijs vervolgens aan zijn tariferingsdienst te bezorgen.

Vercijfering naar een onbekende bestemmeling

Bij de noodprocedure schakelt de dienst KGSS van het eHealth-platform eveneens over naar het derde datacenter. Op die manier kunnen de apothekers op een transparante manier verder de sleutels blijven ophalen voor de ontcijfering van de ontvangen voorschriften.

Vercijfering naar een gekende bestemmeling

De dienst ETEE (ETKDepot) van het eHealth-platform wordt gebruikt voor het ophalen van een sleutel voor de ontcijfering van voorschriften. Deze dienst schakelt eveneens over naar het derde datacenter wanneer de noodprocedure ingezet wordt.

Raadpleging van de toestemmingen inzake “Hoofdstuk IV”

Indien de elektronische raadpleging van de toestemming “Hoofdstuk IV” niet mogelijk is, kan een papieren bewijs van de toestemming aan de patiënt worden gevraagd.

Raadplegen en actualiseren van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), dan kan het GFD niet worden geraadpleegd. De informatie die elektronisch verstuurd wordt naar het GFD wordt echter in wacht geplaatst en wordt opgeladen in het GFD zodra de verbinding hersteld is. Hiervoor is geen tussenkomst van de apotheker vereist.

Archiveren van uitgevoerde elektronische voorschriften (ROATD)

Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht met het archief van de elektronische voorschriften aangeboden door de tariferingsdiensten (ROATD), dan wordt de archivering van de uitgevoerde elektronische voorschriften in wacht geplaatst. Zodra de verbinding hersteld is, worden deze voorschriften opgeladen in het archief zonder dat hiervoor een tussenkomst van de apotheker vereist is.

back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten