Noodprocedure KGSS

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of een “Business Continuity Procedure” in geval van onderbreking van zijn diensten. Hierdoor kunnen de apotheken nog steeds sleutels blijven ophalen voor de ontcijfering van de elektronische voorschriften die ze via Recip-e ontvangen.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de apotheken van kracht is?

Als apotheker moet u hiervoor niets doen. De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch. Het eHealth-platform schakelt zijn dienst KGSSS (vercijfering naar een onbekende bestemmeling) over naar het derde datacenter en de software van de apotheek leidt de oproepen van de dienst automatisch om.

Ondersteunt mijn software de noodprocedure?

Niet alle softwareleveranciers hebben reeds hun software gecertificeerd voor de noodprocedure. Bovendien beschikken niet alle apothekers over een softwareversie die voldoende recent is om deze procedure te integreren. Om gebruik te kunnen maken van de noodprocedure dient u dus een softwareversie te gebruiken waarin deze noodprocedure geïntegreerd is.

Op basis van de informatie waarover we beschikken, is de noodprocedure geïntegreerd in de laatste versie van de volgende softwarepakketten (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • NextPharm
  • Officinal
  • Pharmony
  • ViaNova
  • CareConnect Pharmacist (Corilus)
  • Ultimate (Pharmagest)
  • Farmad Twin

Voor de volgende softwarepakketten hebben we geen bevestiging dat de noodprocedure al geïmplementeerd is en uitgerold bij de gebruikers (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • EPC
  • IPharma
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten