Noodprocedure Recip-e

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of een “Business Continuity Procedure” in geval van onderbreking van zijn diensten. Hierdoor kunnen de apotheken nog steeds elektronische voorschriften blijven ophalen op Recip-e.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de apotheken van kracht is?

Als apotheker hoeft u niets te doen. De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch. Het eHealth-platform schakelt de dienst Recip-e over naar het derde datacenter en de software van de apotheek leidt de oproepen van de dienst automatisch om.

Ondersteunt mijn software de noodprocedure?

Niet alle softwareleveranciers hebben reeds hun software gecertificeerd voor de noodprocedure. Bovendien beschikken niet alle apothekers over een softwareversie die voldoende recent is om deze procedure te integreren. Om gebruik te kunnen maken van de noodprocedure dient u dus een softwareversie te gebruiken waarin deze noodprocedure geïntegreerd is.

Op basis van de informatie waarover we beschikken, is de noodprocedure geïntegreerd in de laatste versie van de volgende softwarepakketten (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • Officinal
  • ViaNova (Goed)
  • EPC
  • Ultimate (Pharmagest)
  • NextPharm
  • CareConnect Pharmacist (Corilus)
  • Pharmony
  • Farmad Twin

Voor de volgende softwarepakketten hebben we geen bevestiging dat de noodprocedure al geïmplementeerd is en uitgerold bij de gebruikers (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • IPharma
Opgelet: Indien de authenticatie-noodprocedure nog niet geïntegreerd is in uw software,onderbreek dan een openstaande sessie niet!

In dat geval zal de noodprocedure van Recip-e immers enkel werken indien u al ingelogd was op de basisdiensten van het eHealth-platform vóór de activering van de noodprocedure. Indien u uitlogt om een nieuwe sessie op te starten zal het immers niet mogelijk zijn u te authentiseren. Log dus niet uit indien de noodprocedure geactiveerd is, ook al ondervindt u kleine storingen!

back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten