Noodprocedure generieke verzekerbaarheid

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of Business Continuity Procedure (BCP) waarmee de wachtposten de verzekerbaarheid van de klant kunnen nagaan, zelfs wanneer de basisdiensten van het eHealth-platform verstoord zijn.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de wachtposten van kracht is?

De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch wanneer het eHealth-platform hiertoe een elektronische opdracht geeft. De software van de wachtpost schakelt automatisch over naar het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Als wachtpost moet u hiervoor niets doen.

Ondersteunt mijn software de noodprocedure?

Niet alle softwareleveranciers hebben reeds hun software gecertificeerd voor de noodprocedure. Bovendien beschikken niet alle wachtposten over een softwareversie die voldoende recent is om de noodprocedure te integreren. Om gebruik te kunnen maken van de noodprocedure dient u dus een softwareversie te gebruiken waarin deze noodprocedure geïntegreerd is.

Op basis van de informatie waarover we beschikken, is de noodprocedure geïntegreerd in de laatste versie van de volgende softwarepakketten (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • Medispring
  • Mediportal
  • Healthone
  • Corilus

Voor de volgende softwarepakketten hebben we geen bevestiging dat de noodprocedure al geïmplementeerd is en uitgerold bij de gebruikers (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten