Noodprocedure Mediprima-tarifering

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of Business Continuity Procedure (BCP) waardoor de wachtposten de Mediprima-tarifering voor de patiënt kunnen raadplegen zelfs in geval van onderbreking van de basisdiensten van het eHealth-platform.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de artsen van kracht is?

De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch wanneer het eHealth-platform hier elektronisch opdracht toe geeft. De software van de wachtpost schakelt dan automatisch over naar het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. Als wachtpost hoeft u niets te doen.

Ondersteunt mijn software de noodprocedure?

De softwareleveranciers hebben nog niet allemaal hun software gecertificeerd voor de noodprocedure. Bovendien beschikken niet alle artsen over een softwareversie die voldoende recent is om deze noodprocedure te integreren. Om gebruik te kunnen maken van de noodprocedure dient u dus een softwareversie te gebruiken waarin de noodprocedure geïntegreerd is.

Op basis van de informatie waarover we beschikken, is de noodprocedure geïntegreerd in de meest recente versie van de volgende softwarepakketten (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • Medispring
  • Mediportal

Voor de volgende softwarepakketten hebben we geen bevestiging dat de noodprocedure al geïmplementeerd is en uitgerold bij de gebruikers (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

  • Corilus
  • Healthone
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten