Noodprocedure verwijzingsrepertorium (Hubs & Metahub)

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of Business Continuity Procedure (BCP) waardoor de wachtposten de elektronische documenten van een patiënt die beschikbaar zijn via het Hub&Metahub-systeem kunnen raadplegen, zelfs in geval van onderbreking van de basisdiensten van het eHealth-platform.

Noodprocedure

Deze procedure bestaat erin de dienst “Verwijzingsrepertorium” (Metahub) en de bijbehorende diensten “Consent”, “Therlink” en “Exclusions” te laten overschakelen naar het derde datacenter van het eHealth-platform.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de wachtposten van kracht is?

Als wachtpost hoeft u niets te doen. De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch. Het eHealth-platform laat de dienst “Metahub” en de bijbehorende diensten overschakelen naar het 3de datacenter. Het Hub&Metahub-systeem dat door de software van de wachtpost gebruikt wordt schakelt automatisch door bij het oproepen van deze dienst.

Wordt de noodprocedure ondersteund door het lokale of regionale netwerk (“Hub” genaamd) of de kluis die de elektronische documenten bevat die ik wens te raadplegen?

De hubs en kluizen die door het eHealth-platform erkend zijn en die toegang hebben tot de webservice Metahub hebben niet allemaal noodzakelijkerwijze de noodprocedure geïntegreerd in hun informatica-oplossingen. Naargelang hun werkingswijze zullen sommige ervan verder blijven functioneren zonder daarom de noodprocedure te ondersteunen.

Op basis van de informatie waarover wij beschikken, zullen de volgende hubs en kluizen verder blijven functioneren:

  • Collaboratief Zorgplatform (CoZo) dat ook de Antwerpse Regionale Hub omvat
  • Réseau Santé Wallon
  • Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet)
  • Brusafe
  • Intermed

De volgende hubs en kluizen hebben de noodprocedure niet geïntegreerd en hun werkingswijze laat niet toe om verder te blijven functioneren:

  • Vitalink
  • Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten