Noodprocedure End To End Encryption

Het eHealth-platform beschikt over een noodprocedure of een “Business Continuity Procedure” in geval van verstoring van zijn diensten. Hierdoor kunnen de artsen nog steeds de sleutels blijven ophalen voor de vercijfering van hun attesten.

Hoe kan men weten wanneer de noodprocedure voor de artsen van kracht is?

Als arts moet u hiervoor niets doen. De activering en desactivering van de noodprocedure gebeurt automatisch wanneer het eHealth-platform hiertoe een elektronische opdracht geeft. Het eHealth-platform schakelt zijn dienst ETEE (vercijfering naar een gekende bestemmeling) over naar het derde datacenter en de software van de arts leidt de oproep van de dienst automatisch om naar het derde datacenter

Indien de problemen met het ophalen van de sleutels zich blijven voordoen ondanks de noodprocedure, bestaat een tweede oplossing erin dat de software van de arts de eigen ETK in cache opslaat bij de gebruiker, alsook elk antwoord ontvangen via de vercijferingsdienst. Op die manier kan de zorgverlener, in geval van problemen en enkel in dat geval, de informatie in cache raadplegen om de ETK’s terug te vinden.

Ondersteunt mijn software de noodprocedure?

Niet alle softwareleveranciers hebben reeds hun software gecertificeerd voor de noodprocedure. Bovendien beschikken niet alle artsen over een softwareversie die voldoende recent is om de noodprocedure te integreren. Om gebruik te kunnen maken van de noodprocedure dient u dus een softwareversie te gebruiken waarin deze noodprocedure geïntegreerd is.

Op basis van de informatie waarover we beschikken, is de noodprocedure geïntegreerd in de laatste versie van de volgende softwarepakketten (tussen haakjes staat de naam van de leverancier indien die verschilt van de naam van het pakket):

 • Prodoc (CEGEKA)
 • Medinect (Offimed)
 • HEALTH one
 • Xpertis (OMNIPRO)
 • CareConnect 4.2 (Corilus)
 • Medispring
 • Icure
 • Topaz
 • Daktari
 • Mediportal
 • CGM (Windoc)
 • EyeFile
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten